Ook in Breda zijn de woningprijzen de laatste jaren gestegen. Er staan een stuk minder woningen te koop dan in 2015 en de jaren daarvoor. Een voorbeeld van de woningkrapte in Breda: in het laatste kwartaal van 2017 zijn er meer woningen verkocht dan dat er nog te koop staan.

Gevolgen krapte voor huizenprijzen

De krapte op de woningmarkt heeft tot gevolg dat de woningprijzen zijn gestegen in Breda. Door heel Nederland zijn de huizenprijzen gegroeid, maar veel gemiddelden liggen nog onder dat van Breda. Zeker in steden zoals Roosendaal en Bergen op Zoom; hier is de krapte op de woningmarkt nog niet zo kenmerkend. De verwachting is dat de krapte en de daarbij horende hoge prijzen de komende jaren nog wel zullen aanhouden.

Bron: BN De Stem
5 februari 2018