In de sociale huursector neemt de wachttijd voor een woning toe in West-Brabant. De wachttijd is opgelopen tot bijna vijf jaar. Daarnaast zijn de prijzen in de vrije sector toegenomen wat de zoektocht niet veel makkelijker maakt.

Woningcorporaties zijn druk op zoek naar bouwlocaties om meer betaalbare woningen te kunnen realiseren. Echter zijn de bouwlocaties schaars, waardoor het bouwen erg lastig wordt.

Wel verschilt het per stad hoe de huurprijs is gestegen en het aanbod. In de randstad zijn de huurprijzen erg hoog, maar in West-Brabant zijn de prijzen in vergelijking minder hard gestegen.

Bron: BN De Stem

24-11-2018