Huurders met een laag inkomen – tot 120 procent van het sociaal minimum – kunnen gaan rekenen op een huurverlaging. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat hiervoor zorgt.
Het wetsvoorstel regelt dat huurders met een inkomen tot 120% van het zogenoemde minimum-inkomensijkpunt, uiterlijk per 1 juli 2023 recht hebben op een huurverlaging. Deze verlaging geldt voor alle corporatiewoningen en is bedoeld om de woningmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een laag inkomen.
Het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede Kamer en staat nu ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Als dit wetsvoorstel wordt goedgekeurd, zullen veel Nederlanders die in aanmerking komen voor deze regeling profiteren van lagere maandelijkse lasten als gevolg van de lagere huren en. De regering hoopt hiermee ook dat er meer betaalbare woningen beschikbaar zullen zijn voor mensen met een laag inkomen.
Bron: RTL Nieuws