In juli van dit jaar zijn de huren voor woningen in de vrije sector met maar liefst 4,5% gestegen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar (3,8%). Dit blijkt uit de meest recente gegevens van het CBS. Over het algemeen zijn de huurprijzen in juli met 2% gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar, waarbij vorig jaar nog een stijging van 3% werd genoteerd. De huurprijzen van sociale huurwoningen, die bijna 70% van alle huurwoningen uitmaken, stegen in juli 2023 gemiddeld met slechts 0,1% bij woningcorporaties. Dit staat in schril contrast tot de stijging van 2,6% die vorig jaar werd genoteerd. Bij andere verhuurders steeg de huurprijs in juli echter met 3,7%, vergeleken met 2,8% in 2022.

Sterkere stijging bij bewonerswisselingen 

In de praktijk kunnen huurverhogingen aanzienlijk variëren. Sommige huurders kregen dit jaar juist een verlaging vanwege hun beperkte inkomen, terwijl andere huurders een grotere verhoging kregen van hun woningcorporatie. Bovendien stijgen huren verder wanneer er een nieuwe bewoner in een pand intrekt. De gemiddelde stijging van de huren bij bewonerswisseling bedroeg 10,9%, wat hoger is dan de 9,7% van 2022. Sinds 2014 zijn de huren bij bewonerswisseling niet zo sterk gestegen als in 2023.

Huren in vrije sector duurst in Amsterdam 

Van de vier grote steden zag Amsterdam in 2023 de sterkste stijging van de huren, namelijk 2,8%. Utrecht kende daarentegen de kleinste stijging van de huurprijzen onder de vier grote steden, met 2,4%. Bewonerswisselingen hadden hier ook de minste invloed op de huurontwikkeling, namelijk 0,6%. Op provinciaal niveau was de grootste stijging te zien in Friesland, waar de huren gemiddeld met 2,4% stegen, inclusief bewonerswisselingen met een effect van 0,5%.

Bewonerswisselingen hadden in Overijssel en Noord-Brabant de grootste invloed op de huurstijging, met 0,9% ten opzichte van andere provincies. Flevoland zag de kleinste stijging, namelijk 1,2%. In deze provincie was de stijging voor de helft (0,6%) te wijten aan bewonerswisselingen.

Het CBS heeft voor dit onderzoek uitsluitend gekeken naar de kale huurprijs, zonder bijkomende kosten zoals servicekosten en verlichtingskosten in gezamenlijke ruimtes zoals liften of gangen.

Bron: Vastgoed Actueel