In Utrecht is minister Ollongren van Binnenlandse Zaken druk bezig om lokale bestuurders op te roepen om bebouwing aan de stadsgrens toe te staan. Volgens Ollongren is er ruimte in ‘het groen’ nodig. Omdat er nu al een woningtekort is, doet de D66- bewindsvrouw niet alleen een oproep maar ze geeft de markt ook wat: soepelere bouwregels.

De minister wil dat er zowel in binnenstedelijk als in het groengebied gebouwd gaat worden, in plaats van alleen binnen de stadsgrenzen. Diverse gemeentes gaan nu vooral de hoogte in bouwen maar volgens Ollongren is dit niet genoeg. Zij wil graag voor de zomer een ‘herstel- en bouwwet’ in de Kamer hebben behandeld en daarom moeten de bouwprocedures sneller gaan. Als voorbeeld zou er een kortere beslistermijn over bouwplannen gaan gelden en eventuele bezwaarschriften moeten sneller worden afgehandeld.

In het rapport van Rob van Gijzel, oud- burgemeester van Eindhoven, kwam naar voren hoe moeilijk het is om met een middeninkomen een betaalbare huurwoning te vinden. De minister wil daarom de middenhuur gaan stimuleren om corporaties meer ruimte te bieden om zich ook op die markt te begeven. De regels voor hen, zoals de zogenoemde markttoets, moeten worden versoepeld.

Om de bouw van dit soort huizen te stimuleren, komt het kabinet met een website waar de gemeenten en investeerders in de bouw elkaar kunnen vinden.

Bron: De Telegraaf
30-01-2017